Stočna hrana

 

U saradnji sa partnerom, MK grupom, pokrenuli smo proizvodnju stočne hrane u Spužu – GARANT.
Za visoki kvalitet GARANT proizvoda zaslužne su prirodne, zdrave komponente i tim predanih stručnjaka koji pažljivo nadzire sve proizvodne procese.
Paleta proizvoda od 50 artikala, pod imenom Garant, pakovanih u džakovima od 20 i 40 kg, zadovoljiće svakog kupca, kako domaćeg tako i stranog.

Izdvajamo

GARANT potpune gotove smješe za:
ŽIVINARSTVO
Potpune smjese za Koke nosilje jaja za Konzum:S MIX KN 17%
Potpune smjese za Koke nosilje jaja za Konzum:S MIX KN 15%
Potpuna smjeza sa tov pilica – I
S MIX P 22%
Potpuna smjesa za tov pilica – II
S MIX P 19%
Potpuna smjesa za tov pilica III
S MIX P 17%
Potpuna smjesa za ćurke u porastu i tovu-I
S MIX Ć28%
Potpuna smjesa za ćurke u porastu i tovu-II
S MIX Ć24%
Potpuna smjesa za ćurke u porastu i tovu-III
S MIX Ć20%
Potpuna smjesa za ćurke u porastu i tovu-IV
S MIX  Ć16%
OVČARSTVO
Potpuna smješa za sjagnjene ovce i dviske
S MIX O14%
Potpuna smješa za jagnjad u porastu i tovu – I
S MIX JG18%
Potpuna smješa za jagnjad u porastu i tovu – II
S MIX JG16%
Potpuna smješa za ove i koze u laktaciji
S MIX O16%
GOVEDARSTVO
Potpune smjese za krave muzare:
S MIX KM 15%
Potpune smjese za krave muzare:
S MIX KM 18%
Potpuna smjesa za telad – I
S MIX T 20%
Potpuna smjesa za telad – II
S MIX T 18%
Potpuna smjesa za telad u porastu i tovu-III
S MIX T 16%
Potpuna smjesa za tov junadi – I
S MIX J 14%
Potpuna smjesa za tov junadi – II
S MIX J 12%
SVINJARSTVO
Potpuna smješa za ishranu prasadi
S MIX PR22%
Potpuna smješa za ishranu prasadi-I
S MIX PR20%
Potpuna smješa za ishranu prasadi-II
S MIX PR18%
Potpuna smješa za svinje u porastu i tovu-I
S MIX S16%
Potpuna smješa za svinje u porastu i tovu-II
S MIX S14%

Vršimo besplatnu dostavu na teritoriji Crne Gore, jednom nedjeljno.