Farma Martinići

Farma Martinici je osnovana 1983. godine u KO Martinici , opstina Danilovgrad.

Farma se prostire na 105.000 kvadratnih metara , sa 15.000 kvadratnih metara objekata za farme , magacinskim prostorima, radionicom , agregatnom stanicom , labaratorijom , komorom za gotov proizvod , prostorom za pakovanje jaja.

Farma je kapaciteta 250.000 kokosaka nosilja kao i proizvodnjom kokosaka od 50.000 u 18-nedjeljnom ciklusu. Od 1983. godine farma je prepoznatljiv brend po kvalitetu konzumnih jaja u Crnoj Gori.

Od 2014. godine farma posluje u sklopu firme Agromont i biljezi najozbiljnije rezultate poslovanja od svog postanka. Investicijom od 6.5 miliona eura Agromont je zavrijedio sve standarde kvaliteta proizvoda , kvaliteta rada , opreme i postrojenja.

U saradnju sa partnerom , MK grupom , pokrenuta je jedina proizvodnja stocne hrane u Crnoj Gori , kojom je obezbijedjen koncentrat vrhunskog kvaliteta za potrebe farme u Martinicima kao i za potrebe ostalog tržišta. Vodimo se izrekom: “Zdrava hrana , zdrava farma!”

Zaokružen proces proizvodnje konzumnih jaja vrhunskog kvaliteta je postignut 2017-e , instaliranjem opreme za odgoj kokosaka kao i kotlarnice kapaciteta 500 kw.